Un nu warrt dat wedder Dag

Musik & Text: Joachim Hinz

 

UN NU WARRT DAT WEDDER DAG
UN DE STURM DE GEIHT VÖRBI
DE HETT TOVT DE GANZE NACHT
UN NU WARRT DAT LEVEN NIEG
NA DE EBBE KÜMMT DE FLOOT
GEIHT OP FAHRT DAT OLE BOOT
DAT HETT LEGEN INNE NACHT
UN NU WARRT DAT WEDDER DAG

IN UNS HAUBARG BI DE SEE SITTEN WI BI PUNSCH UN TEE
MIT DE FISCHERS SPINNT WI GARN SÜND OP SEE OK LANG NOG FAHRN

BUTEN HUULT DE WIND SO LUUT  KEENEEN TRUUT SIK DORBI RUT
SO GEIHT DAT DE GANZE NACHT BIT DE MORGEN WEDDER LACHT

NA, MIEN SÖHN NU KUMM MAL HER UN VERTELL VUN DIEN MALHEUR
FULL'N BÜST DU OP DIENE SCHNUUT UN SO WEENST DU BANNIG LUUT

NA OK DU WARRST MIT DE JAHR'N JÜMMERS WEDDER DAT ERFAHR'N
SO LEEG IS DAT ALLENS NICH WISCH DE TRANEN MAN UT`T GESICHT

DAT SEIL HOCH UN ALL AN BURD  DAT SCHIPP LÖÖPT UT UN GEIHT OP FAHRT
DAT LÖÖPT GOOT MIT ACHTERNWIND ALL AN BURD TOFREDEN SÜND

DOCH OP EENMAL GEIHT DAT LOS BOREAS DE BLAST UN BLAST
DE SEE GEIHT HOCH DE SEE DE RULLT  DE LÜÜD AN BURD DE SCHRIET AS DULL

zurück zu: Unsere Songtexte